OGÓLNOPOLSKIE FORUM

PODATKI 2021

NOWELIZACJA PRZEPISÓW PODATKOWYCH.

JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ TWOJĄ FIRMĘ?

SLIM VAT,  SPÓŁKI KOMANDYTOWE JAKO PODATNICY CIT

ORAZ CIT ESTOŃSKI.

(PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW PODATKOWYCH)

Termin: 2021.01.28 - 2021.01.29

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa na Ogólnopolskie Forum Podatki 2021, podczas którego nasi eksperci przybliżą Państwu najświeższe regulacje podatkowe. Konferencja odbędzie się w formule on-line.

 

Od stycznia 2021 roku wejdą w życie rewolucyjne – obok pakietu „estońskiego CIT” – zmiany
w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jedną z najważniejszych – dla kilkudziesięciu tysięcy podatników – będzie objęcie spółek
komandytowych oraz spółek jawnych podatkiem CIT. Regulacja wejdzie w życie

z dniem 1 stycznia 2021 roku z opcją „przejścia” na CIT od 1 maja 2021 roku.

Rok 2021 przynosi również liczne modyfikacje w ramach tzw. pakietu „SLIM VAT”. Zmiany dotyczą istotnych obszarów podatkowego rozliczenia VAT m.in. : ujmowanie faktur korygujących, stosowanie prawidłowego kursu walut, odliczanie VAT czy mechanizmu podzielonej płatności. Doprecyzowaniu ulegną również inne regulacje, w tym,  system zwrotu VAT podróżnym TAX FREE oraz składanie deklaracji kwartalnych.

Ustawa przedstawiana jest jako zbiór uproszczeń dla podatników i księgowych. Niestety nie wszystkie zmiany spowodują ułatwienie rozliczania VAT. Podczas Ogólnopolskiego Forum Podatki 2021 nasi eksperci – w sposób jasny i przystępny – przybliżą wszystkie modyfikacje.

Poszczególne zagadnienia podzielone zostaną na bloki tematyczne i będą przedstawione na praktycznych przykładach celem ułatwienia wyłapania różnic pomiędzy obecnym a nowym stanem prawnym. Dla uczestników, którzy chcą poznać szczegółowo nowe zagadnienia, przygotowaliśmy sesje dodatkowe.

Serdecznie zapraszamy  do udziału !

Asset 5.png

Nasza konferencja jest znakomitą okazją, aby poznać zmiany

w regulacjach podatkowych, jakie zaczną obowiązywać w 2021 roku i zastosować je w firmowej praktyce.

Zapraszam do udziału w konferencji.

Sławomir Chrzanowski

Partner zarządzający w Dziale Doradztwa
i Doskonalenia Zawodowego BDO Solutions

PATRONAT MERYTORYCZNY

kongres prawa pracy
kongres kadry i płace
biuletyn prawo pracy
biuletyn podatki i rachunkowość
konferencja podatkowa
forum rachunkowość i podatki
doradztwo CIT i PIT
doradztwo RODO
szkolenia bilans
szkolenia VAT
szkolenia rachunkowość budżetowa
szkolenia controlling
biała lista VAT
audyt i rachunkowość
podatki i prawo
doradztwo finansowe
business services & outsourcing
outsourcing kadrowo-płacowy
doradztwo UE
szkolenia zamknięte
restrukturyzacje podatkowe
sporządzanie sprawozdań finansowych PSF, MSR, US GAAP, UK GAAP, HGB
obligatoryjne dla biegłych rewidentów
kurs doradca podatkowy
techniki redukcji stresu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000729684,

NIP 108-000-42-12.
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest członkiem BDO International Limited, brytyjskiej spółki i częścią międzynarodowej sieci BDO, złożonej z niezależnych spółek członkowskich. BDO jest nazwą sieci BDO i każdej z jej spółek członkowskich.