OGÓLNOPOLSKIE FORUM

PODATKI 2021

NOWELIZACJA PRZEPISÓW PODATKOWYCH.

JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ TWOJĄ FIRMĘ?

SLIM VAT,  SPÓŁKI KOMANDYTOWE JAKO PODATNICY CIT

ORAZ CIT ESTOŃSKI.

(PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW PODATKOWYCH)

Termin: 2021.01.28 - 2021.01.29

 
kongres prawa pracy
kongres kadry i płace
biuletyn prawo pracy
biuletyn podatki i rachunkowość
konferencja podatkowa
forum rachunkowość i podatki
doradztwo CIT i PIT
doradztwo RODO
szkolenia bilans
szkolenia VAT
szkolenia rachunkowość budżetowa
szkolenia controlling
biała lista VAT
audyt i rachunkowość
podatki i prawo
doradztwo finansowe
business services & outsourcing
outsourcing kadrowo-płacowy
doradztwo UE
szkolenia zamknięte
restrukturyzacje podatkowe
sporządzanie sprawozdań finansowych PSF, MSR, US GAAP, UK GAAP, HGB
obligatoryjne dla biegłych rewidentów
kurs doradca podatkowy
techniki redukcji stresu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000729684,

NIP 108-000-42-12.
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest członkiem BDO International Limited, brytyjskiej spółki i częścią międzynarodowej sieci BDO, złożonej z niezależnych spółek członkowskich. BDO jest nazwą sieci BDO i każdej z jej spółek członkowskich.