Wykładowcy to przede wszystkim eksperci BDO jak również przedstawiciele innych firm, kancelarii prawnych i doradcy podatkowi

Prelegenci

Aneta Lech Pożarowska

Doradca podatkowy, prawnik. Członek Państwowej Komisji ds. Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, także przed sądami administracyjnymi. Obsługuje kontrole podatkowe, przeprowadza audyty podatkowe, opiniuje rozwiązania zmierzające do optymalizacji podatkowej. Jest autorką licznych publikacji w prasie fachowej a także książek o tematyce podatkowej.

Karolina Gierszewska

Z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Pośrednich: Doradca podatkowy; prawnik, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca, autorka kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego w prasie branżowej.,

Marek Sporny

Manager, Doradca Podatkowy w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu
Od 2012 r. kieruje praktyką doradztwa podatkowego BDO w Poznaniu. Odpowiedzialny za bieżący i bezpośredni kontakt organizacyjny i merytoryczny z kontrahentami, uczestnictwo w procesie zarządzania działalnością BDO w zakresie doradztwa podatkowego, a także bieżący nadzór nad zespołem doradztwa podatkowego. Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług. Autor publikacji w prasie fachowej oraz wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo, a także podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Od 2007 roku wpisany na listę doradców podatkowych. Pracę zawodową rozpoczął w 2004 r. w dziale doradztwa podatkowego Rödl & Partner, gdzie zaangażowany był w międzynarodowe projekty z zakresu opodatkowania przedsiębiorców.

Marcin Górski

Adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego.  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Zdał egzamin na doradcę podatkowego.  Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych.  Doradzał w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak: łączenie oraz podział spółek kapitałowych.  Reprezentował Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej.   Przeprowadzał audyty podatkowe oraz sporządzał dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.  Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.  Doświadczony wykładowca.  Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawa obrotu instrumentami finansowymi, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz w problematyce postępowań podatkowych i sądowo – administracyjnych.

Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników (m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

Paweł Dymlang

Prawnik, doradca podatkowy. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Poprowadzonych ponad 1000 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.

Hubert Grzyb

Doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego.  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywał pracując w Kancelarii Adwokackiej specjalizującej się w obsłudze prawno – podatkowej podmiotów gospodarczych działających w branży przemysłowej, produkcyjnej, budowlanej, ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, ubezpieczeniowej oraz gospodarki odpadami. Brał udział w złożonych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak:  przejęcia i podziały spółek kapitałowych oraz audyty podatkowe. Doradzał Klientom w zakresie prawidłowego rozliczania i optymalizacji w podatku od towarów i usług w związku z dużymi nowelizacjami ustawy   o VAT w latach 2010/2011 oraz 2013/2014. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe w zakresie podatku od towarów  i usług, w szczególności w zakresie transakcji zagranicznych oraz prawidłowego dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT, jak również w zakresie podatku dochodowego. Prowadził szkolenia zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i dla pracowników organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.  Autor licznych publikacji w dziedzinie prawa podatkowego. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego materialnego, w szczególności podatku od towarów i usług oraz podatków bezpośrednich, jak i w problematyce podatkowego prawa procesowego,   w tym w zakresie postępowań i kontroli podatkowych oraz postępowań sądowo - administracyjnych.

Please reload

Prelegenci stanowią podstawę naszej oferty szkoleniowej. Warsztaty z ich udziałem cenione są przede wszystkim za ich użyteczność, wysoką jakość merytoryczną, dostępność i konkurencyjną cenę. Nasze szkolenia dedykowane są dyrektorom finansowym, głównym księgowym i pracownikom działów finansowo-księgowym.